Reklam İçeriğiReklamlar;
• Genel ahlak kurallarına aykırı ifade ya da görüntüler içeremez.
• Kamu sağlığını bozucu nitelikte olamaz.
• Kamu düzenini bozan, şiddet hareketleri ile yasadışı veya kınanacak davranışlara yol açan, göz yuman, bu davranışları özendiren veya destekleyen unsurlar içeremez.
• Hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifade ya da görüntüler içeremez.
• Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri özelliklere yönelik kötüleme, istismar, önyargı veya ayrımcılık içeremez.
• İnsan onuru ve kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılamaz.
• Önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel ya da sosyal yaşamına dair ifade veya görüntüler içeremez; reklamlarda o kişiye atıfta bulunulamaz; kişinin özel mülkü, ilgili ürüne ya da organizasyona verilmiş kişisel onay etkisi oluşturacak şekilde görüntülenemez veya belirtilemez.
• Tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar edemez.
• Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremez.
• Toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde; hastalık, yaralanma ve benzeri bir durumla ilgili ifade ya da görüntüler içeremez.
• Güvenlik kurallarının gözetilmediği ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da tanımlama içeremez.